Jan Terlouw

janterlouw

Jan Terlouw is gepromoveerd in de natuurkunde, op een onderwerp uit het thermonucleaire onderzoek, waarbij hij dertien jaar betrokken is geweest, in Nederland, Amerika en Zweden. Hij is tien jaar lid geweest van de Tweede Kamer, waarvan acht jaar als fractievoorzitter en politiek leider van D66. Hij was verder vice-premier en minister van Economische Zaken in de kabinetten Van Agt II en III, secretaris-generaal van een internationale politieke organisatie in Parijs, en Commissaris van de Koningin in Gelderland. In 2003 is hij afgetreden als senator, een ambt dat hij vier jaar heeft vervuld. Nu heeft hij nog talloze bestuurlijke functies.
Het meest opmerkelijke van Jan Terlouw is wellicht dat hij naast zijn omvangrijke werk als natuurkundige, als politicus en als bestuurder, ook artistieke talenten heeft. Al twee generaties zijn opgegroeid met zijn boeken voor de jeugd, die in Nederland en België al meer dan dertig jaar bestsellers zijn, maar die ook zijn verschenen in 25 andere talen. Daarnaast treedt hij vaak op met musici, met poëtische, filosofische en soms cabareteske door hem zelf geschreven teksten, waarmee hij laat zien hoe woorden en muziek elkaar kunnen versterken.
Hij is een zeer veelzijdig mens, iemand die van vele markten thuis is, die zich voor alles interesseert, en er een nieuw licht op weet te werpen. Jan Terlouw overtuigt door wat misschien zijn grootste kracht is: zijn vermogen om logica en kunstzinnigheid te combineren.
Met het Orion Ensemble treedt hij op in de programma's Een Spaanse dag en Argentijnse nachten, Dierbaar, Wereld in verandering en Vertrouwen, maar niet blind.