Prachtig spel

Schager Courant

Wonderlijke muziek in kerkje Valkoog
Piazzolla en zijn engel


Het Orion Ensemble is duidelijk geinspireerd door de persoon Piazzolla en door de zeer veelzijdige muziek die hij schreef. Het is wonderlijke muziek. Maar is dat nu niet juist wat het publiek wil: zich laten verwonderen?
...Het klavier heeft bijna steeds een zelfstandige rol. Maar de aard van het instrument houdt in, dat er een basis wordt verleend aan de strijkers. Soms is zijn rol badinerend. Maar regelmatig gaat Leutscher helemaal los en is hij bijna niet meer te houden. Het is de strijkers niet gemakkelijk gemaakt. Maar vooral ook in de unisono passages is te horen hoe goed het samenspel is.
...En het Orion Ensemble eerde Piazzolla door hun prachtige spel.

door Noor Hartsuijker